Raawiri David Ratuu

David Ratū Tuu whakahi Waipiro

Raawiri David Ratuu

Kaikoorero Whakahaere | Organisation Spokesman

Ngaati te Ata Waiohua, Waikato-Tainui, Ngaati Maniapoto

Kaikoorero Whakahaere | Organisation Spokesperson

Implementation, Strategy, Innovation (Maaori)